Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

S-a înfiinţat la Bucureşti Institutul Naţional pentru Studii Avansate, pentru colaborarea cu specialişti din diaspora

În ziua de 16 octombrie, în Sala de Prezidiu a Academiei Române, acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române şi prof. univ. Anton Anton, ministrul Educaţiei au semnat, în calitate de co-iniţiatori, proiectul de act normativ care prevede înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Studii Avansate (IRSA), instituţie publică, cu personalitate juridică sub egida Academiei Române şi coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS). Conform documentului, misiunea acestui institut este de a desfăşura, promova şi încuraja cercetarea ştiinţifică avansată în colaborarea cu specialişti din diaspora. Atribuţiile IRSA au în vedere promovarea cooperării interdisciplinare în cadrul naţional şi internaţional, posibilitatea acordării unor burse de studiu pentru ariile tematice definite de Consiliul Director al instituţiei, stimularea dezbaterilor publice asupra unor probleme contemporane etc. Pentru desfăşurarea activităţii institutului, Academia Română va oferi un spaţiu de 1.000 mp la Casa Academiei iar cheltuielile de întreţinere vor fi asigurate de ANCS. Fondurile vor fi asigurate din participarea la proiecte şi programe de educaţie, cercetare şi inovare, cu finanţare naţională şi internaţională, donaţii din partea unor persoane fizice şi juridice din România şi din străinătate. De asemenea, Guvernul României şi Academia Română vor contribui cu alocaţii.
În cadrul conferinţei de presă desfăşurată cu acest prilej, acad. Ionel Haiduc a spus că este o iniţiativă a unor cercetători români din diaspora şi din ţară, care să stimuleze cercetarea interdisciplinară, cercetarea de excelenţă cu antrenarea, în primul rând, a diasporei. Sunt mulţi specialişti români în străinătate care ocupă poziţii importante în sistemul de învăţământ şi cercetare şi care vor să colaboreze cu colegii din ţară. Am discutat cu dl. Anton Anton şi am ajuns la o formulă care implică Academia Română şi Ministerul Educaţiei, în particular (ANCS). Intenţia este de a aduce cercetători români performanţi care să susţină conferinţe, cursuri, care să stabilească colaborări cu specialişti din ţară şi chiar să conducă unele programe de cercetare din ţară. În acest fel, putem să antrenăm cercetarea românească spre domenii de actualitate, care uneori lipsesc. Sigur, acest lucru s-ar putea face şi cu institutele existente, dar e greu să modifici ceva din mers, e mai simplu să înfiinţezi o instituţie nouă care să aibă de la bun început o misiune clară.
Ministrul Educaţiei, Anton Anton a subliniat că iniţiativa este a diasporei şi cerinţa a fost ca acest institut să aibă o mare flexibilitate, fiindcă doresc nu numai să atragă cercetători ci şi fonduri. Am încercat să elaborăm un document care să fie suficient de flexibil ca să permită realizarea unor parteneriate cu fundaţii sau donatori în condiţiile respectării legilor ţării. Ne-am hotărât să înfiinţăm un institut nou care să fie exclusiv dedicat asigurării flexibilităţii fiindcă nici una dintre instituţiile care funcţionează nu are această caracteristică şi, în plus, nu este coordonată de Ministerul Educaţiei şi Academia Română. Dorinţa noastră este să arătăm că Academia Română şi ANCS, respectiv, Ministerul sunt instituţii care lucrează împreună serios şi profesional.

http://www.acad.ro/noutati2008/pag_noutati_4.htm

http://www.gandul.info/scoala/cercetatorii-romani-din-diaspora-vor-avea-un-institut-de-studii-avansate.html?3934;3319845

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/10900

“Misiunea institutului este aceea de a desfăşura, promova şi încuraja cercetarea ştiinţifică avansată. IRSA va desfăşura activităţi de cercetare în strânsă colaborare cu reprezentanţii din domeniu ai diasporei româneşti. Va fi un institut care va avea o mare flexibilitatea, astfel încât cercetătorii care vor să lucreze în România 3 săptămâni sau 3 luni să nu mai fie nevoiţi să treacă prin cerinţele birocratice şi impedimentele legislatuve”, explică ministrul Educaţiei.

http://www.cotidianul.ro/institutul_pentru_elite-61342.html