Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Surface Roughness Image Analysis using Quasi-Fractal Characteristics and Fuzzy Clustering Methods

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Vesselenyi T., Dzitac I., Dzitac S., Vaida V.

Editorial: International Journal of Computers Communications & Control, 3 (4), p.304-316, 2008.

Rezumat:

In this paper the authors describe the results of experiments for surface roughness image acquisition and processing in order to develop an automated roughness control system. This implies the finding of a characteristic roughness parameter (for example Ra) on the bases of information contained in the image of the surface. To achieve this goal we use quasi-fractal characteristics and fuzzy clustering methods.

Cuvinte cheie: image processing, surface roughness, quasi-fractal parameters, fuzzy clustering

URL: http://www.journal.univagora.ro/?page=article_details&id=140