Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Scrisoare deschisa a Asociatiei FAR catre CNCSIS privind cresterea transparentei finantarii proiectelor de cercetare

In urma prezentarii rezultatelor preliminare ale competitiei 2008 (www.cncsis.ro/PN2_idei_2008_explor_prelim.php ) din cadrul programului „Proiecte de cercetare exploratorie” coordonat de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) in cadrul Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PNCDI-II), apreciind cresterea continua a gradului de profesionalism al organizarii acestui tip de competitii, adresam o solicitare publica de asigurare a unei depline transparente pentru aprecierea corecta a rezultatelor acestei competitii.

In acest sens propunem includerea in lista de rezultate finale a unei coloane suplimentare continand ultimele 5 publicatii ISI sau brevete internationale ale directorului de proiect, folosind abrevierile uzuale in domeniu. Aceasta propunere are la baza atat ponderea cea mai mare pe care o are competenta stiintifica a directorului de proiect in evaluarea proiectului (v. Criteriul 2 de evaluare a calitatii resursei umane, avand o pondere de 40% din nota finala) cat si primul loc acordat celor 5 ultime publicatii proprii in cadrul competitiilor internationale similare actuale. In acelasi timp realizarea acestei completari a listei de rezultate este facilitata substantial de existenta subpunctului 8.4.1.1.1. (‘Competenta stiintifica a directorului de proiect, … lucrari stiintifice publicate, in domeniul temei propuse, in ultimii 5 ani’) al cererii de finantare PN-II-ID-PCE-2008-2 (www.cncsis.ro/PN2_idei_iun08_pachet.php ), din care poate fi preluata imediat informatia respectiva, beneficiind si de competenta reala probata de personalul de specialitate al CNCSIS. Pentru a facilita cat mai mult posibil luarea in consideratie a propunerii de fata, aceasta poate fi limitata la cazul proiectelor care au obtinut peste 90 de puncte sau care deja urmeaza sa beneficieze de finantare (daca rezultatele finale vor deveni cunoscute intretimp).

Consideram ca astfel va fi asigurat nivelul corespunzator de informare publica asupra modului in care sunt utilizate fonduri publice semnificative, contribuind la formarea unei imagini corecte asupra modului in care este finantata activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica (CD), la nivelul corespunzator acestei finantari in prezent. Apelul de fata este si o forma a responsabilitatii pe care are datoria sa o manifeste comunitatea CD din Romania fata de obligatia unor rezultate europene in conditiile solicitarii unei finantari europene, responsabilitate care a fost si poate fi sprijinita si stimulata in continuare de catre CNCSIS prin preluarea propunerii de fata. In fapt avem convingerea existentei unui interes major comun al acestei comunitati si al CNCSIS de a se arata in modul cel mai clar absenta oricarei corelatii intre finantarea PNCDI-II si veniturile anormale ale unor cadre universitare, semnalate in ultima perioada (vezi www.ziare.com/Veniturile_uriase_ale_profesorilor_din_Parlament-435274.html ). In caz contrar nu va mai fi posibila sustinerea tezei unui sprijin guvernamental real acordat sectorului CD ca factor principal de progres national si recuperare a decalajului fata de tarile dezvoltate (http://codexpolitic.us/PROGRAM.pdf ), cu consecinte negative ireversibile atat pentru activitatea CD la nivel national cat si pentru perceptia politicii guvernamentale respective de catre o societate deja afectata de o prea indelungata evolutie confuza.

Cu speranta ca CNCSIS se va dovedi in continuare un factor esential de progres prin insusirea operativa a apelului de fata.

Colegiul Director al Asociatie FAR – www.forumul-academic-roman.org