Inscriere cercetatori

Metoda Monte Carlo aplicata in analizele de fiabilitate ale echipamentelor si sistemelor electrice (Master’s thesis)

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Tezã de masterat (nepublicatã)

Autori: Simona Dzitac

Editorial: 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: reliability, Monte Carlo method