Inscriere cercetatori

Antioxidant Defense Capacity in Scleroderma Patients

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Sfrent-Cornateanu R., Mihai C., Stoian I, Virgolici B, Lixandru D., Bara C., Moldoveanu E.

Editorial: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 46(6), p.836-841, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: antioxidant defense, oxidative stess, scleroderma, superoxide dismutase, systemic sclerosis