Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj doreşte atragerea cercetătorilor din diaspora

Unul din obiectivele majore ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) este de a atrage resursă umană de calitate, atât din absolvenţii proprii cât şi din ţară şi/sau străinătate. Numai aşa se poate menţine tradiţia de excelenţă a UBB-ului şi se pot aduce idei inovatoare care să ancoreze UBB-ul în cercetarea avansată la nivel internaţional.

În acest sens Consiliul Cercetării Ştiinţifice din UBB susţine prioritar:

(1) Programele de reintegrare a cercetătorilor români din diasporă la UBB, prin granturile naţionale şi/sau internaţionale de reintegrare;

(2) Parteneriate ştiinţifice cu diaspora ştiinţifică românească.

De asemenea, în cadru legal, toate posturile noi, didactice şi/sau de cercetare, sunt afişate public pe site-ul UBB ( http://www.ubbcluj.ro ) şi încurajăm colegi din ţară şi/sau străinătate să urmărească aceste informaţii şi să candideze pe posturile care potrivesc profilul lor profesional.

Pentru informaţii suplimentare şi/sau asistenţă în cursul procesului de reintegrare poate fi contactat Consiliul Cercetării Ştiinţifice din UBB (Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel David; danieldavid@psychology.ro; Tel.+ 40 744266300) şi/sau Pro-rectoratul responsabil cu cercetarea (Pro-rector: Prof. univ. dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu; lusi@staff.ubbcluj.ro). De asemenea, pentru a înţelege climatul şi angajamentul UBB pentru educaţiei şi cercetare de excelenţă poate fi vizitat site-ul UBB la secţiunea „Cercetare” ( http://cercetare.ubbcluj.ro ).