Inscriere cercetatori

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj doreşte atragerea cercetătorilor din diaspora

Unul din obiectivele majore ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) este de a atrage resursă umană de calitate, atât din absolvenţii proprii cât şi din ţară şi/sau străinătate. Numai aşa se poate menţine tradiţia de excelenţă a UBB-ului şi se pot aduce idei inovatoare care să ancoreze UBB-ul în cercetarea avansată la nivel internaţional.

În acest sens Consiliul Cercetării Ştiinţifice din UBB susţine prioritar:

(1) Programele de reintegrare a cercetătorilor români din diasporă la UBB, prin granturile naţionale şi/sau internaţionale de reintegrare;

(2) Parteneriate ştiinţifice cu diaspora ştiinţifică românească.

De asemenea, în cadru legal, toate posturile noi, didactice şi/sau de cercetare, sunt afişate public pe site-ul UBB ( http://www.ubbcluj.ro ) şi încurajăm colegi din ţară şi/sau străinătate să urmărească aceste informaţii şi să candideze pe posturile care potrivesc profilul lor profesional.

Pentru informaţii suplimentare şi/sau asistenţă în cursul procesului de reintegrare poate fi contactat Consiliul Cercetării Ştiinţifice din UBB (Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel David; danieldavid@psychology.ro; Tel.+ 40 744266300) şi/sau Pro-rectoratul responsabil cu cercetarea (Pro-rector: Prof. univ. dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu; lusi@staff.ubbcluj.ro). De asemenea, pentru a înţelege climatul şi angajamentul UBB pentru educaţiei şi cercetare de excelenţă poate fi vizitat site-ul UBB la secţiunea „Cercetare” ( http://cercetare.ubbcluj.ro ).