Inscriere cercetatori

Competiţia de programe nucleu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) anunţă deschiderea procedurilor pentru finanţarea în anul 2009 a programelor nucleu noi, asa cum sunt ele definite prin OG nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 324/2003, OG nr. 38/2004, Legea nr. 230/2004) şi conform Normelor Metodologice aprobate prin HG 137/2003.

Propunerea de Program Nucleu întocmită conform O.M. nr. 7048/2003, poate fi iniţiată de unităţile de drept public, cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional.

Conform O.G. 57/2002, instituţiile care pot beneficia de finanţare nucleu dacă sunt acreditate ca făcând parte din sistemul de cercetare de interes naţional sunt:
a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;
b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;
c) instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;

http://www.mct.ro/index.php?action=viewart&artid=1921&idcat=229