Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Competiţia de programe nucleu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) anunţă deschiderea procedurilor pentru finanţarea în anul 2009 a programelor nucleu noi, asa cum sunt ele definite prin OG nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 324/2003, OG nr. 38/2004, Legea nr. 230/2004) şi conform Normelor Metodologice aprobate prin HG 137/2003.

Propunerea de Program Nucleu întocmită conform O.M. nr. 7048/2003, poate fi iniţiată de unităţile de drept public, cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional.

Conform O.G. 57/2002, instituţiile care pot beneficia de finanţare nucleu dacă sunt acreditate ca făcând parte din sistemul de cercetare de interes naţional sunt:
a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;
b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;
c) instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;

http://www.mct.ro/index.php?action=viewart&artid=1921&idcat=229