Inscriere cercetatori

Liga Studenţilor Români din Străinătate

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) asigură un cadru de organizare reprezentativ al studenţimii române din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanţi de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă faţă de perspectivele întoarcerii lor în ţară după terminarea studiilor.

Scopul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi, precum şi de a facilita contribuţia lor la dezvoltarea României.

LSRS îşi propune să-i informeze pe studenţii români din străinătate cu privire la oportunităţile de participare la viaţa economică, politică şi socială a României, dar şi să-i informeze pe românii interesaţi de perspectiva studiului în străinătate despre oportunităţile academice existente.

http://www.lsrs.ro