Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Lista autorilor de articole ştiinţifice din România, conform ISI (1975-2008)

https://www.ad-astra.ro/cartea-alba/lista_cercetatorilor.zip (format Excel, arhivat în format Zip)

Această listă NU reprezintă un clasament al oamenilor de ştiinţă din România, datorită limitelor inerente unei prelucrări automate şi a diferenţelor inerente între domenii ştiinţifice. Scopul realizării acestei liste este de a furniza informaţii despre identitatea cercetătorilor importanţi din România (adică faptul că există o anumită persoană, de ex. Ionescu P., care are rezultate relevante în cercetare). Odată ce sunt cunoscute numele principalelor cercetători români se pot face căutări manuale adiţionale pe baza cărora se pot elimina problemele generate de căutările automate şi se pot realiza eventuale clasamente ale cercetătorilor români, pe domenii. Realizarea unui astfel de clasament NU este însă scopul prezentei liste.

Lista a fost realizată prin următoarea metodologie. Au fost extrase, în noiembrie 2008, toate publicaţiile cu autori din România indexate de Thomson Scientific (ISI) în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index şi Arts & Humanities Citation Index. Baza de date conţine 54.958 astfel de publicaţii, indexate începând cu anul 1975.

Pentru fiecare autor diferit am calculat numărul total de publicaţii, numărul total de citări al acestor publicaţii şi indexul Hirsch. Nu sunt incluse eventualele publicaţii ale autorului pe care nu apare o adresă din România. Nu a fost făcută nicio prelucrare adiţională: este posibil ca aceeaşi persoană să apară în baza de date cu forme diferite ale numelui (de ex., Ionescu, P; Ionescu, PM; Ienescu, P) care apar în listă ca autori diferiţi, pentru care totalurile au fost calculate separat. De asemenea, este posibil să apară persoane diferite sub acelaşi nume.

Domeniul de cercetare a fost obţinut prin căutarea, pentru fiecare autor, a domeniilor menţionate de ISI pentru fiecare publicaţie a acestuia. Domeniile au fost grupate în domenii mai cuprinzătoare (de ex., Dermatology a fost inclus în domeniul Medicine and pharmacy). Pentru fiecare autor apar aceste domenii cuprinzătoare în care a publicat, în ordinea descrescătoare a numărului de publicaţii dintr-un anumit domeniu.

Au fost trecute pe pagina „Autori corespondenţi români” persoane identificate ca fiind de origine română, care apar în baza de date ISI ca autori corespondenţi ai publicaţiilor luate în considerare. Numărul total de publicaţii, numărul total de citări şi indexul Hirsch sunt calculate exclusiv pentru articolele la care autorii sunt autori corespondenţi.

Au fost identificate ca fiind de origine română: autorii corespondenţi ai publicaţiilor luate în considerare care sunt afiliaţi unei instituţii din România; autorii publicaţiilor luate în considerare la care toate afilierile publicaţiei sunt din România; persoanele înscrise pe site-ul Ad Astra şi afiliate unor instituţii din România; persoanele ale căror nume apar în listele de evaluatori ale programului CEEX din 2006, listele cu directori de proiect ai proiectelor complexe depuse la prima competiţie CEEX, listele cu directori de proiect ai proiectelor CNCSIS tip A depuse la competiţia din 2006.

Au fost trecute pe pagina „Autori români (şi unii străini)” toţi autorii articolelor luate în considerare care nu au fost identificaţi ca fiind străini. Numărul total de publicaţii, numărul total de citări şi indexul Hirsch sunt calculate pentru toate publicaţiile luate în considerare.

Au fost trecute pe pagina „Autori străini” persoanele care sunt asociate, în publicaţiile luate în considerare, unei adrese din străinătate (asociere care există doar pentru autori corespondenţi) şi care nu au fost identificate ca fiind de origine română; şi numele identificate ca persoane care nu sunt de origine română sau maghiară printr-o căutare manuală, pe baza sonorităţii numelui, făcută anterior pentru articolele indexate de ISI în perioada 2001-2006, şi care nu au fost identificate ulterior ca fiind de origine română.

Pe scurt, stabilirea unei persoane ca fiind „străină” s-a făcut automat atunci când a fost posibil, şi manual pentru parte din persoane. Rămân însă multe persoane care nu au activat în România care apar pe pagina „Autori români (şi unii străini)”. Am inclus lista de „Autori străini” pentru a se putea verifica eventualele cazuri în care o persoană din România a fost considerată eronat ca fiind străină.

În interpretarea acestei liste, trebuie ţinut cont de diferenţele intriseci între domenii. De exemplu, articolele de matematică primesc mult mai puţine citări decât articolele de biologie. Productivitatea medie a unui cercetător variază şi ea în funcţie de domeniu. ISI nu acoperă bine domeniile socio-umane, cu excepţia psihologiei şi economiei.

În toate cazurile în care această listă se foloseşte pentru selectarea sau evaluarea unui grup de persoane, sunt necesare verificări manuale suplimentare pentru evidenţierea cazurilor în care o persoană apare sub mai multe forme ale numelui sau persoane diferite sunt listate sub acelaşi nume. Scopul acestei liste este de a oferi un punct de pornire în identificarea elitelor ştiinţifice româneşti. Lista actuală nu face o identificare exactă sau o ierarhizare a cercetătorilor români, datorită limitelor tehnice inerente unei procesări automate, limite menţionate anterior.

Vedeţi şi Registrul Ad Astra al oamenilor de ştiinţă din România:
https://www.ad-astra.ro/cartea-alba/registru.php