Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi interzice angajarea rudelor

În şedinţa din 18 decembrie 2008, Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a aprobat un nou Cod de Etică ce cuprinde o serie de modificări importante faţă de varianta precedentă:

1. În Universitate este interzisă cu desăvârşire angajarea persoanelor cu grad de rudenie apropiată (până la nivelul patru) cu membrii comunităţii academice UAIC.

2. Se interzice şi angajarea directă a absolvenţilor studiilor doctorale în posturi didactice şi de cercetare, fără o perioadă de activitate într-o altă instituţie academică din ţară şi străinătate, de nivel educaţional şi ştiinţific similar.

3. Persoanele din conducerea Universităţii şi a facultăţilor nu pot exercita activităţi şi acţiuni politice pe durata mandatului.

Detalii sunt disponibile la: http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/N0901051635

Codul de Etica al UAIC este accesibil online :
http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Academic/Etica/Cod_Etica.pdf

Mulţumiri d-lui Ioan Manuel Ciumaşu pentru transmiterea acestei informaţii.