Inscriere cercetatori

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi interzice angajarea rudelor

În şedinţa din 18 decembrie 2008, Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” a aprobat un nou Cod de Etică ce cuprinde o serie de modificări importante faţă de varianta precedentă:

1. În Universitate este interzisă cu desăvârşire angajarea persoanelor cu grad de rudenie apropiată (până la nivelul patru) cu membrii comunităţii academice UAIC.

2. Se interzice şi angajarea directă a absolvenţilor studiilor doctorale în posturi didactice şi de cercetare, fără o perioadă de activitate într-o altă instituţie academică din ţară şi străinătate, de nivel educaţional şi ştiinţific similar.

3. Persoanele din conducerea Universităţii şi a facultăţilor nu pot exercita activităţi şi acţiuni politice pe durata mandatului.

Detalii sunt disponibile la: http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/N0901051635

Codul de Etica al UAIC este accesibil online :
http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Academic/Etica/Cod_Etica.pdf

Mulţumiri d-lui Ioan Manuel Ciumaşu pentru transmiterea acestei informaţii.