Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Surface States- and Field-Effects at p- and n-dopped GaAs(111)A / solution interface

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: R.Scurtu , N. Ionescu, M. Lãzãrescu,V. Lãzãrescu

Editorial: Phys.Chem. Chem.Phys., 11, p.1765–, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: GaAs, EIS, interfete // GaAs, EIS, interfaces