Inscriere cercetatori

Amperometric biosensor- based flow-through microdetector for microdialysis applications

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S. Gáspár, X. Wang, H. Suzuki, E. Csöregi

Editorial: Anal. Chim. Acta, 525, p.75-82, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: flow-through microdetector