Inscriere cercetatori

Dozarea toriului prin spectrometrie de raze X

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: S. Demetrescu, V. Bãlan, I. Chicinaş

Editorial: Revista de Chimie, 34, p.441-445, 1983.

Rezumat:

Cuvinte cheie: X-ray spectrometry, thorium, analysis