Inscriere cercetatori

Poziţia Comisiei Prezidenţiale pentru educaţie şi cercetare în privinţa situaţiei bugetului cercetării

Poziţia Comisiei Prezidenţiale pentru analiza si elaborarea politicilor din domeniile Educaţiei si Cercetării din România faţă de bugetul alocat cercetării-dezvoltării-inovării pentru anul 2009

Comisia constată că bugetul alocat pentru cercetare-dezoltare-inovare (CDI) pentru anul 2009 reprezintă mai puţin de jumătate din bugetul alocat în anul trecut.

După o creştere constantă a finanţărilor pentru CDI în perioada 2005-2008, asistăm acum la o revenire la bugetul anului 2004. Sumele alocate nu permit nici măcar continuarea programelor începute în anii anteriori si evident, blochează demararea de noi proiecte în anul 2009.

Toate analizele de specialitate arată că statele care, în perioade de criză economică, au redus bugetele pentru CDI si educaţie s-au redresat cel mai greu. În baza acestor evidenţe, atât SUA cât si principalele state din UE, în ciuda crizei economice pe care o traversează, au sporit, în loc să reducă, bugetele pentru CDI.

Ca atare, decizia executivului actual de a reduce finanţarea pentru activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare este o eroare clară, în contradicţie cu angajamentele asumate prin Pactul Naţional pentru Educaţie.

Comisia solicită intervenţia fermă si responsabilă a Parlamentului si a Preşedintelui României pentru corectarea acestei decizii care ne îndepărtează de la realizarea Agendei Lisabona, reduce competitivitatea stiinţei românesti si periclitează dezvoltarea sustenabilă a ţării.

http://edu.presidency.ro/cv/Pozitia_Comisiei_Prezidentiale_buget_09.pdf

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/838939/Mai-multi-bani-la-cercetare-/