Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Ramp oxide termination structure using high-k dielectrics for high voltage diamond Schottky diodes

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: M. Brezeanu, T. Butler, N.L. Rupesinghe, G.A.J. Amaratunga, S.J. Rashid, F. Udrea, M. Avram, G. Brezeanu

Editorial: Diamond and Related Materials, Volume 16, Issues 4-7, p.1020-1024 , 2007.

Rezumat:

The promising theoretical properties of diamond, together with the recent advances in producing high-quality single crystal diamond substrates, have increased the interest in using diamond in power electronic devices. This paper presents numerical and experimental off-state results for a diamond Schottky barrier diode (SBD), one of most studied unipolar devices in diamond. Finding a suitable termination structure is an essential step towards designing a high voltage diamond device. The ramp oxide structure shows very encouraging electronic performance when used to terminate diamond SBDs. High-k dielectrics are also considered in order to further improve the reliability and electrical performance of the structure.

Cuvinte cheie: Electronic device structures, High power electronics, Schottky diodes

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWV-4MXBF96-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3b7c6ea683a4b61a11ef7986ec7c98e1