Inscriere cercetatori

Academia Română îşi prezintă raportul de activitate pe 2008

http://www.acad.ro/rapoarte2008/pag_rap08_00.htm

Informaţia a fost transmisă de Bogdan Danalache.