Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Electrical Power Station Reliabity Modelling Procedure using The Monte Carlo Method

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Dzitac S., Vesselenyi T., Dzitac I., Valeanu E.

Editorial: IFAC PapersOnLine, 4/2007, p.625-700, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: metoda Monte carlo, modelare procese // Monte Carlo method, process modeling