Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Conferinta ’’Darwin, evoluţia speciilor şi gândirea evoluţionistă’’

Facultatea de Biologie şi Facultatea de Filosofie din Universitatea Bucureşti vor organiza în zilele de 20-22 noiembrie 2009 o conferinţă cu tema ’’Darwin, evoluţia speciilor şi gândirea evoluţionistă’’, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la publicarea lucrării ‘’Originea speciilor’’.Conferinţa işi propune să discute însemnătatea epocală a operei lui Darwin pentru ştiinţă precum şi pentru viziunea modernă asupra lumii şi omului. Totodată vor fi discutate principalele contribuţii care au fost aduse în ultimul secol şi jumătate la dezvoltarea ideilor formulate de Darwin şi ecoul acestor idei în disciplinele ştiinţifice înrudite, în disciplinele sociale şi în cercetarea filosofică.

Persoanele care doresc să contribuie cu comunicări la această conferinţă sunt rugate să transmită titlul şi un scurt rezumat al comunicării persoanelor de contact de mai jos până în data de 1 iunie 2009.
Textul comunicării va trebui depus la secretariatul conferinţei până în data de 1 octombrie 2009.
Textele comunicărilor trebuie redactate în aşa fel încât să fie asigurată înţelegerea lor de către un public instruit, fără pregătire filosofică sau ştiinţifică de strictă specialitate.
Comunicările acceptate la conferinţă vor fi publicate într-un volum.
Conferinţa se va încheia cu o masă rotundă destinată dezbaterii necesităţii studiului teoriilor darwiniste în învăţământul preuniversitar şi în cel universitar de profil, care va analiza situaţia actuală a predării evoluţionismului ştiinţific în învăţământul românesc.
Persoanele de contact:
Conf. Dr. Carmen Strungaru : carmenstrungaruATyahoo.com
Conf. Dr. Laurentiu Staicu : laurentiu.staicuATgmail.com ; laurentiu_staicuATyahoo.com
Lector Dr. drd. Virgil Iordache : virgil.iordacheATg.unibuc.ro