Inscriere cercetatori

Simple and Collected Targets Radar Cross Section

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Nicolaescu, Ioan; Iubu, Gheorghe

Editorial: International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, 2007. ICEAA 2007. , 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Electromagnetics, Advanced Applications