Inscriere cercetatori

Integration and interaction in the world of radar

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Piet van Genderen, Ioan Nicolaescu

Editorial: MTA Review, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: military engineering