Inscriere cercetatori

Tribological Behavior of Mineral Oils Additived with Polyethylene

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bercea M., Bercea I., Nelias D., Olaru N.D

Editorial: H.A. Spikes, John Wiley & Sons, Ltd., Lubrication Science, 11 (3), p.247-270, 1999.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Polyethylene, Mineral Oils

URL: http://library.georgetown.edu/newjour/l/msg02585.html