Inscriere cercetatori

ANCS a ignorat petiţia semnată de peste 3.800 de persoane

Petiţia pentru rezolvarea unor probleme importante ale cercetării din România, lansată de Ad Astra şi semnată online de peste 3.800 de persoane (https://www.ad-astra.ro/phare/petitie/ ), a fost depusă la ANCS în data de 12 martie 2009, cu nr. de înregistrare 8523.

Cu toate că Ordonanţa 27/2002, aprobată prin Legea 233/2002, prevede că „autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă”, ANCS nu a trimis niciun răspuns scris la petiţie, deşi termenul legal a fost depăşit.

Nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii.

Vedeţi petiţia: