Inscriere cercetatori

Competitie pentru proiecte finantate din fonduri structurale europene

Operaţiunea 2.1.1: Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi

Operaţiunea 2.1.2: Proiecte C-D de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate