Inscriere cercetatori

Closed loop aeroservoelastic analysis method

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ris.1. Botez, R. M., Biskri, Doin, A., D.E., Cotoi, I., Pârvu, P

Editorial: AIAA Journal of Aircraft, Vol. 41(4), p.962-964, 2004.

Rezumat:

Cuvinte cheie: aeroservoelasticity