Inscriere cercetatori

Method for Flutter Aeroservoelastic Open Loop Analysis

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Ris.2. Botez, R.M., Pârvu, P., Doin, A

Editorial: CASI Journal, Vol. 49(4), 2003.

Rezumat:

Cuvinte cheie: aeroservoelasticity