Inscriere cercetatori

Advanced ecoceramic materials

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Enikö Volceanov , Georgeta Predeanu

Editorial: ISSN 1582-2214, Metalurgia International, Vol. XIII, p.11-16, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: ecoceramici, deseuri de lemn, lemn fosil pirolizat, carbura de siliciu, sinterizare // ecoceramics, wood waste, pyrolised fossile wood, silicon carbide, sintering