Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Assessment on Reynolds equation use for modelling the hydrodynamic behaviour of silicate melts at continuous casting of steel

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Mihai Becherescu, Mihai Manda, Enikö Volceanov

Editorial: ISSN 1583-3186, Revista Romana de Materiale/Romanian Journal of Materials, Vol. 38, nr.2 , p.p. 111-116, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: topituri silicatice, turnare continua, otel // silicate melts, continuos casting, steel