Inscriere cercetatori

Assessment on Reynolds equation use for modelling the hydrodynamic behaviour of silicate melts at continuous casting of steel

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Mihai Becherescu, Mihai Manda, Enikö Volceanov

Editorial: ISSN 1583-3186, Revista Romana de Materiale/Romanian Journal of Materials, Vol. 38, nr.2 , p.p. 111-116, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: topituri silicatice, turnare continua, otel // silicate melts, continuos casting, steel