Inscriere cercetatori

BURSE „GE-NEC III” – arte vizuale

BURSE „GE-NEC III”
OCTOMBRIE 2009 – FEBRUARIE 2011

New Europe College (NEC) anunta concursul pentru bursele de cercetare GE-NEC III pentru universitari/cercetatori din Romania angajati in proiecte privind domeniul artelor vizuale. Acest program va fi axat pe cercetari legate de artele vizuale in Romania in intervalul 1945 – 2000.

CONDITII DE PARTICIPARE:
1. Candidatul/a trebuie sa fie inscris/a la doctorat sau sa aiba titlul de doctor;
2. Se va acorda prioritate candidatilor sub 40 ani si celor care nu au beneficiat inca de burse acordate de NEC;
3. Se asteapta de la candidati o buna cunoastere a cel putin una din limbile straine de circulatie internationala.

CONDITII ALE BURSEI:
Bursa se acorda pentru unul sau doua semestre in intervalul octombrie 2009 – februarie 2011. Programul bursierilor presupune prezenta obligatorie in Bucuresti la toate intalnirile programate in cadrul acestui proiect. Bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare de o luna, in tara si in strainatate, in directa legatura cu proiectul de cercetare propus.
Valoarea bursei lunare este echivalentul in RON a 500 USD (neimpozabili), la care se va adauga suma destinata stagiului de cercetare.

MODALITATI DE INSCRIERE SI TERMENE PRIVIND CONCURSUL:
Formularul de participare la concurs si instructiunile de completare pot fi obtinute de la adresa www.nec.ro sau prin e-mail de la abuculei@nec.ro; tot aici se gaseste o prezentare generala a programului, de care candidatii sunt rugati sa tina seama in elaborarea proiectului lor.
Formularul poate fi de asemenea ridicat, ca si celelalte documente, de la sediul New Europe College in zilele de luni-vineri, orele 10-17 sau poate fi primit prin posta (in cazul candidatilor din provincie).

Termenul limita de depunere a dosarului complet
este 15 iulie 2009 (inclusiv).

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. (021) 307 99 10 – intre orele 10-17 ale fiecarei zile lucratoare – sau prin e-mail: abuculei@nec.ro [Ana Buculei]

Adresa: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucuresti