Inscriere cercetatori

CFD study on heat transfer in a muffle furnace

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: A. A. Minea

Editorial: Praise Worthy Praise, Italy, IREME, 3(2), p.133-138, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: simulare, transfer de caldura // simulation, heat transfer