Inscriere cercetatori

Synthesis of labeled compounds using recovered tritium from expired beta light sources

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Lidia Matei,Postolache C.., Bubueanu G., Podinã C

Editorial: Fusion Science and Technology, 54, p.643-646 , 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: tritium, beta light sources, labeled compounds