Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Grupul Iniţiativa Universitară 2009

5 IUNIE 2009

Declaraţie

în învăţământul superior din lumea de astăzi schimbările se accelerează. Modernizările şi competitivitatea depind, în societăţile actuale, de reformarea şi performanţele universităţilor.

Reformarea care se cere este profundă. După reformele de compatibilizare ale deceniului trecut, au intervenit, în numeroase ţări, reforme de sincronizare cu universităţile cele mai performante ale timpului nostru şi reforme de adaptare la epoca globalizării. Reformele de care este nevoie trebuie să reflecte interesul public şi pretind soluţii noi. în Europa, în 2009, se încheie aplicarea Declaraţiei de la Bologna (1999) şi se deschide o nouă perioadă de schimbări universitare, care, fiind concepute temeinic, pot fi foarte benefice.

România are nevoie neîntârziat de analiza lucidă, din perspectiva anului 2009, a performanţelor propriilor universităţi, de elaborarea unei strategii competente şi de o nouă legislaţie universitară, elaborată cu pricepere şi responsabilitate. Din păcate, în ultimii ani s-a deteriorat continuu mecanismul discuţiei cu universitarii şi studenţii, încercându-se înlocuirea indispensabilei dezbateri cu întâlniri televizate. Nici o „strategie” şi nici o „lege” propuse până în acest moment nu fac faţă problemelor actuale ale României; toate sunt depăşite de evoluţia internaţională. Nu dă rezultate efortul de a elabora „strategii” şi „proiecte de lege” împotriva cuiva. Nu dă rezultate convertirea frustrării în „argumente” şi ocolirea interesului public în numele considerentelor de partid. Politizarea este excesivă şi păguboasă. în România există forţe intelectuale capabile să conceapă şi să facă reforme, doar că acestea trebuie folosite înţelept.

în acest cadru, descris cât se poate de succint mai sus, s-a constituit Grupul Iniţiativa Universitară 2009, care îşi propune:

a) să reunească universitarii şi studenţii în jurul analizei, strategiei şi proiectării neîntârziate a legislaţiei universitare temeinice din ţară;

b) să organizeze eforturile în vederea sprijinirii autorităţilor (minister, parlament) şi determinării acestora la a promova o nouă abordare, competentă efectiv şi sincronă cu timpul nostru, a universităţii;

c) să organizeze dezbaterea cu principalele forţe intelectuale ale ţării pe tema enunţată.

Grupul Iniţiativa Universitară 2009 este în faza strângerii semnăturilor de adeziune, până în 10 Iunie 2009, urmând ca imediat să-şi constituie un Secretariat permanent şi să înceapă dezbaterea proiectelor propuse de aderenţi pentru ca, la 1 Octombrie 2009, să propună ţării analiza şi strategia adecvate şi, în funcţie de analize ulterioare, proiectul legislativ corespunzător.

Din acest moment se deschide lista pentru adeziuni. Acestea se vor prezenta pe adresele de e-mail ale iniţiatorilor.

Semnături:

Prof. dr. ing. Ioan DUMITRACHE – Universitatea Politehnică Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Ştefan BALINT – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Pia BRINZEU – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Florin FOLTEAN – Universitatea de Vest din Timişoara
Conf. univ. dr. Dorel JULEAN – Universitatea de Vest din Timişoara
Conf. univ. dr. Dan Radu MOGA – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Vasile OSTAFE – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Petru STEFEA – Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Vasile IŞAN – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Prof. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Prof. dr. Gheorghe IACOB – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Prof. dr. Henri LUCHIAN – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Prof. dr. Gheorghe POPA – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Prof. dr. Carmen CREŢU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Conf. dr. Cătălin TĂNASE – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Prof. univ. dr. Ioan PâNZARU – Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Romiţă IUCU – Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Dana MARINESCU – Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Emil Ştefan BARNA – Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Maria VOINEA – Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU – Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Andrei MARGA – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Şerban AGACHI – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Istvan SZAMOSKOZI – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Rudolf GRAF – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Tivadar MAGYARI – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Cristina CIUMAŞ – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Radu CATANĂ – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=25840