Inscriere cercetatori

Suplimentarea bugetului cercetării, ultima măsură restantă a premierului Boc

„„Ultima măsură în curs de realizare este suplimentarea bugetului pentru cercetare, la o viitoare rectificare bugetară, pentru a putea susţine un domeniu important al economiei naţionale” a adăugat primul-ministru.”

http://www.gov.ro/executivul-a-realizat-o-analiza-a-stadiului-implementarii-masurilor-anticriza__l1a105809.html