Inscriere cercetatori

Punct de vedere asupra dezbaterilor privind Educaţia şi Cercetarea din România

Daniel David
Petre Frangopol

Membri ai Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din Domeniile Educaţiei şi Cercetării din România

Observăm cu satisfacţie interesul deosebit al clasei politice, prin partidele reprezentative ale României, privind domeniile educaţiei şi cercetării. Aceasta cu atât mai mult cu cât partidele implicate nu s-au mărginit doar la vorbe, ci au venit cu propuneri concrete, existând astăzi trei propuneri legislative din partea celor mai importante partide din România.

Suntem însă extrem de îngrijoraţi că în ultimul timp discuţia asupra acestor propuneri legislative pare a se muta din planul expertizei, în planul politicianismului excesiv. Ţinând cont de complexitatea sistemului de educaţie-cercetare, nicio propunere nu se poate considera perfectă şi nici nu devine astfel prin votul sau numărul celor care strigă cel mai tare. Mai mult, argumentarea politicianistă, care pare a luat locul analizei experţilor, fie ei oameni de ştiinţă şi/sau politicieni responsabili, nu poate decela părţile bune şi părţile slabe ale propunerilor, punându-se astfel la risc realizarea unei reforme structurale de calitate în educaţie şi cercetare, reformă indispensabilă pentru asigurarea stabilităţii necesară performanţei şi necesităţilor pieţei muncii.

Ne exprimăm convingerea că soluţia cea mai bună, în contextul de faţă, este ca cele trei proiecte legislative aflate în discuţie să fie integrate, pe baza principiilor Pactului Naţional pentru Educaţie – care a fost asumat de toţi actorii implicaţi în domeniu – de o comisie de experţi neimplicaţi politic, eventual sub autoritatea Academiei Române şi/sau a asociaţiilor profesionale de ştiinţe. Documentul integrativ rezultat astfel trebuie apoi supus dezbaterii, pentru a fi asumat cu încredere de clasa politică semnatară a Pactului Naţional pentru Educaţie şi de comunitatea academică progresistă, astfel încât să stea la baza unei reformei structurale a educaţiei şi cercetării româneşti, care să asigure sistemului stabilitate pe termen lung şi flexibilitate anticipativă faţă de dinamică lumii în care trăim, cu scopul final de a avea o educaţie şi o cercetare performante şi de calitate.