Inscriere cercetatori

Posturi vacante în consiliul ARACIS

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior – ARACIS
scoate la concurs 10 posturi vacantate din Consiliul ARACIS, in conformitate
cu art 19, al. (8) din Legea 87/2006. Informatii suplimentare cat si „Metodologia
pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante din Consiliul ARACIS”
sunt prezentate in documentele de la http://www.aracis.ro/buletin_ro . Termenul limita pentru
depunerea dosarelor cu actele de concurs este data de 24 septembrie 2009.