Inscriere cercetatori

Exploring phase spaces of biomolecules with Monte Carlo methods

Domenii publicaţii > Fizica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Alina BUTU

Editorial: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 7(3), 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: advanced materials