Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra anunță lansarea proiectului Premiilor Ad Astra 2022 (link aici), care își propune identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei. Regulamentul de participare se poate gasi aici, iar  pagina de inscriere se poate accesa aici.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

European Research: experts call for a new renaissance – Raport al European Research Area Board

Cu multumiri domnului Profesor Gabriel Ciobanu pentru semnalare:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1424&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

De remarcat si faptul ca Romania nu este reprezentata in grupul de experti care a alcatuit raportul.