Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Adrian Curaj este noul preşedinte al ANCS

http://www.mct.ro/index.php?action=viewcom&comID=228

Conferinta de prezentare a presedintelui ANCS

Joi, 10.12.2009, la ora 14.00, Autoritatea Nationala pentru Cercetare
Stiintifica va invita la conferinta de prezentare a domnului Adrian
Curaj, numit in functia de presedinte al ANCS, cu rang de secretar de
stat.

Conferinta va avea loc la sediul ANCS din Str. Mendeleev 21-25, sala
301 si va avea ca tema prezentarea obiectivelor manageriale ale
mandatului d-lui presedinte Adrian Curaj, care a inceput in data de
02.12.2009 si cunoasterea ziaristilor cu care Domnia sa spera sa
desfasoare relatii de colaboarare cat mai fructoase (sic) pentru domeniul pe
care-l va conduce.

La conferinta va participa si dl. Marius Enachescu, vicepresedintele
Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

—————————–

Decizie nr. 769 din 02/12/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 03/12/2009

pentru numirea domnului Adrian Curaj în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 71 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Curaj se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.
Art. 2. – Pe data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 din Decizia primului-ministru nr. 690/2009 pentru eliberarea domnului Gerard Jităreanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 3 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

Bucureşti, 2 decembrie 2009.
Nr. 769.