Inscriere cercetatori

A fost publicat proiectul bugetului de stat pentru 2010

Proiectul de buget:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2010/Lege_BS2010_24dec.pdf

La pagina 30, sunt prevăzute pentru cercetare, ca şi cheltuieli de la bugetul de stat, 1.396.104 mii lei pentru 2010, în timp ce in 2009 au fost 1.392.782 mii lei şi în 2008 au fost 1.963.259 mii lei.

Conform
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2010/RAP_2010_24dec.pdf
PIB-ul din 2010 este prevăzut la 538,9 miliarde lei, deci cheltuielile pentru cercetare de la bugetul de stat reprezintă 0,26% din PIB. Cheltuielile totale ale bugetului de stat în 2010 sunt prevăzute la 101.678.400 mii lei, deci cheltuielile cu cercetarea reprezintă 1,37% din cheltuielile bugetului de stat.

Pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unde este inclus bugetul PNCDI II:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2010/25Ministerul_Educatiei_Cercetarii_Tineretului_si_Sportului.pdf
Cheltuielile totale pentru cercetare (incluzând bugetul de stat şi fondurile europene) sunt prevăzute la 1.550.654 mii lei pentru 2010, în timp ce pentru 2009 au fost 1.286.115 mii lei şi în 2008 au fost 1.839.898 mii lei. Este deci o creştere cu 20,57% faţă de 2009.

Cheltuielile de la bugetul de stat pentru cercetare sunt prevăzute la 1.157.829 mii lei, în timp ce în 2009 au fost de 1.150.776 mii lei şi în 2008 de 1.751.507 mii lei. Practic, cheltuielile pentru cercetare de la bugetul de stat rămân neschimbate ca volum, pentru MECTS.