Inscriere cercetatori

Daniel Funeriu decide implicarea evaluatorilor internaţionali pentru alocarea fondurilor pentru cercetare

Domnul dr. Daniel Petru Funeriu, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a avut astăzi, la sediul ministerului, o întâlnire de lucru cu preşedintele ANCS, domnul Adrian Curaj şi cu conducătorii consiliilor consultative asociate ANCS-CNCSIS, Colegiul Consultativ CDI, Consiliul Inovării şi ai agenţiilor de finanţare din domeniul CD-Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic-AMCSIT, Centrul Naţional de Management Programe-CNMP, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare-UEFISCSU.
În cadrul şedinţei au fost analizate şi dezbătute recomandările concrete ale organismelor invitate, referitoare la perspectiva derulării programelor CDI în anul 2010 (stabilirea modalităţilor de finanţare pentru proiectele aflate în derulare, lansarea noilor competiţii la programe, lansarea procesului de evaluare intermediară).
În cadrul întrevederii de lucru cu specialiştii din cercetare, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul dr. Daniel Petru Funeriu a spus că: „Există o importantă risipă de fonduri prin programele de cercetare, cunoscută până la nivelul factorilor de decizie, pentru că în multe cazuri s-au finanţat proiecte necompetitive pe plan internaţional. Pentru a se evita, pe viitor, astfel de lucruri trebuie regândit modul în care se fac evaluările prin care se acordă proiecte. Este necesară implicarea masivă a evaluatorilor internaţionali şi în cazul în care nu există resurse trebuie făcută o filtrare prealabilă a proiectelor prin impunerea unor indicativi cantitativi minimali cu relevanţă internaţională pentru activitatea anterioară a directorilor de proiecte. De asemenea, este necesară debirocratizarea urgentă a sistemului de administrare a proiectelor, o mai mare transparenţă a alocării banilor publici pentru cercetare”.

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/13246

http://www.romanialibera.ro/actualitate/a174806-ministrul-educatiei-acuza-risipa-de-fonduri-prin-programele-de-cercetare.html