Inscriere cercetatori

Monitoring of glucose and glutamate using enzyme microstructures and scanning electrochemical microscopy

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Laura Mureşan, Mihaela Nistor, Szilveszter Gáspár, Ionel Cãtãlin Popescu, Elisabeth Csöregi

Editorial: Bioelectrochemistry, 76, p.81-86, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Enzyme microstructures, Scanning electrochemical microscopy, Glucose oxidase, Glutamate oxidase, H2O2

URL: doi:10.1016/j.bioelechem.2009.05.004