Inscriere cercetatori

http://energetica.uoradea.ro/cadre-unesco.html

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: I. Felea, S. Dzitac. Fl. Popentiu-Vladicescu,I. Dzitac

Editorial: Radim Bris, Zdenek Vintr, Carlos Guedes Soares, Sebastian Martorell , CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London,, Proceedings of the ESREL Anual Conference, 7-10 September 2009, Prague, Czech Republic, I, p.607-614, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Fiabilitate, Sisteme electro-energetice // Reliability, Electro-energetic systems

URL: http://www.esrel2009.org/