Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Models of Availability Maximization Applied to „k from n” Structures for Electro-energetic Systemsl

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: I. Felea, S. Dzitac. Fl. Popentiu-Vladicescu,I. Dzitac

Editorial: Radim Bris, Zdenek Vintr, Carlos Guedes Soares, Sebastian Martorell , CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, Proceedings of the ESREL Anual Conference, 7-10 September 2009, Prague, Czech Republic, I, p.607-614, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Fiabilitate, Sisteme electro-energetice // Reliability, Electro-energetic systems

URL: http://www.esrel2009.org/

Models of Availability Maximization Applied to „k from n” Structures for Electro-energetic Systemsl

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: I. Felea, S. Dzitac. Fl. Popentiu-Vladicescu,I. Dzitac

Editorial: Radim Bris, Zdenek Vintr, Carlos Guedes Soares, Sebastian Martorell , CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London,, Proceedings of the ESREL Anual Conference, 7-10 September 2009, Prague, Czech Republic, I, p.607-614, 2009.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Fiabilitate, Sisteme electro-energetice // Reliability, Electro-energetic systems

URL: http://www.esrel2009.org/