Inscriere cercetatori

Premii Ad Astra

premii Ad Astra

Asociația Ad Astra a anunțat câștigătorii Premiilor Ad Astra 2022: http://premii.ad-astra.ro/. Proiectul și-a propus identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Remote Robot Control Via Internet Using Augmented Reality

Domenii publicaţii > Stiinte ingineresti + Tipuri publicaţii > Articol în volumul unei conferinţe

Autori: Radu Catalin Tarca, ldiko Margit Pasc, Naiana Tarca , Florin Popentiu-Vladicescu,

Editorial: Publisher: DAAAM Int Vienna, Univ Technology, Karlsplatz, 13, WIEN, A-1040, Austria, Proceedings of the 1st European DAAAM International, Young Reserachers and Scientists Conference, 24-27 oct, ISSN 1726-9679, Zadar, Croatia, I, p.739-740, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Realitate Augmentata // Augmented Reality

URL: http://findarticles.com/p/articles/mi_7105/is_2007_Annual/