Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Anterior chest deformities therapy in children

Domenii publicaţii > Ştiinţe medicale + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: David VL, Puiu M, Boia ES, Popoiu MC

Editorial: Timişoara Medical Journal , 58, p.286-289, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: chest wall deformities, pectus excavatum, pectus carinatum