Inscriere cercetatori

Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani lanseaza BAZA DE DATE A CERCETATORILOR ROMANI DIN DIASPORA. Scopul acestei baze de date este aceea de a stimula colaborarea dintre cercetatorii romani de peste hotare dar si cu cercetatorii din Romania. Cercetatorii care doresc sa fie nominalizati in aceasta baza de date sunt rugati sa trimita un email la cristian.presura@gmail.com

Ordonanţă de urgenţă în sprijinul universităţilor şi institutelor de cercetare

Guvernul României a aprobat în şedinţa de ieri, 17 februarie, proiectul de Ordonanţă de urgenţă prin care se dă undă verde programului de sprijin (garanţii guvernamentale) pentru beneficiarii proiectelor finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, proiecte derulate în domenii prioritare pentru economia românească.
Beneficiarii acestui program sunt autorităţile locale, instituţiile de învăţământ superior de drept public acreditate sau institute de cercetare-dezvoltare de drept public pentru infrastructură din domeniul cercetării şi dezvoltării şi operatorii regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare care implementează proiecte finanţate în cadrul Axei prioritare nr.1 din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”.
Unul din obiectivele ordonanţei este încurajarea universităţilor şi institutelor de cercetare din România de a se transforma din instituţii financiare în instituţii orientate către piaţă, antreprenoriale.
Pentru a intra în posesia garanţiilor guvernamentale, solicitanţii trebuie să respecte cumulativ trei condiţii:
– să fi încheiat un contract de finanţare cu o autoritate de management sau Organism intermediar pentru proiectul pentru care cer sprijin
– proiectele pentru care solicită sprijin să fie derulate în infrastructura rutieră, de energie, de alimentare cu apă, infrastructura de canalizare şi tratare a apelor uzate, infrastructura pentru managementul deşeurilor, infrastructura destinată educaţiei şi infrastructura tehnologică de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, infrastructura în domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale
– proiectele în cauză trebuie să prevadă realizarea de lucrări şi/sau achiziţie de echipamente într-o proporţie de cel puţin 50% din valoarea lor eligibilă.
Plafonul de garanţii asigurat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acest program este de 2,6 miliarde RON până la sfârşitul anului în curs.

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/13378