Inscriere cercetatori

Synthesizing the Lü attractor by parameter-switching

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Marius-F. Danca

Editorial: World Scientific, Int. J. Bifurcation and Chaos, 21, p.323–331, 2011.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Lü system, global attractor, chaotic attractor, parameter-switching