Inscriere cercetatori

The Linux and Virtual Learning Environments Workshop Project

Domenii publicaţii > Ştiinţe informatice + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Jalobeanu Mihai, Naaji Antoanela, Acostãchioaie Dragoş

Editorial: Automation Computers Apllied Mathematics, Scientific Journal Tech. Univ. Cluj-Napoca, 17, No. 3, p.355-365, 2008.

Rezumat:

Cuvinte cheie: e-leraning, virtual environments