Inscriere cercetatori

Conjectures about Generalized Hanoi’s Problem

Domenii publicaţii > Matematica + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Socaciu Tiberiu, Naaji Antoanela

Editorial: Studii şi cercetãri ştiinţifice, Seria Matematica, p.231-234, 2007.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Hanoi's problem, Bellman principle