Inscriere cercetatori

Facebook

Unul dintre cele mai citate articole din FEBS in primii doi ani de la publicare

Lucrarea colegului nostru Stefan Szedlacsek:

Protein tyrosine phosphatases:  structure-function relationships Lydia Tabernero, A. Radu
Aricescu, E. Yvonne Jones, Stefan E. Szedlacsek FEBS Journal 275, (5), 2008, 867-882

a fost unul din cele mai citate 10 articole din FEBS in primii doi ani de la publicare pentru perioada oct 2007–martie 2008.