Inscriere cercetatori

Daca aveti cont Ad Astra si de Facebook, intrati pe pagina de profil pentru a da dreptul sa va logati pe site doar cu acest buton.

Site nou !

Daca nu va puteti recupera parola (sau aveti alte probleme), scrieti-ne la pagina de contact. Situl vechi se gaseste la adresa old.ad-astra.ro

Facebook

Insecticide identification using a flow injection analysis system with biosensors based on various cholinesterases

Domenii publicaţii > Chimie + Tipuri publicaţii > Articol în revistã ştiinţificã

Autori: Bogdan Bucur, Madãlina P. Dondoi, Andrei Florin Dãneţ, Jean-Louis Marty

Editorial: Analytica Chimica Acta, 539(1-2), p.195-201, 2005.

Rezumat:

Cuvinte cheie: Recombinant acetylcholinesterase (AChE); Omethoate; Selective insecticide detection; Flow injection analysis (FIA); Screen-printed electrode

URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF4-4FVJBYS-3&_user=10&_coverDate=05%2F10%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1323061547&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_us